Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Info fra styret

I forbindelse med det internasjonale samarbeidsmøtet i Nederland ble det i fellesskap bestemt at alle parringer skal behandles av avlsrådet i landet en oppdretter bor i. Dette gjelder uansett om oppdretter er medlem i raseklubben eller ikke. Søknad om parring er...