Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Informasjon fra styret og valgkomiteen

Klubbens årsmøte utsettes til søndag 30. mai 2021 kl 13.00. Sted vil bli opplyst senere.

Har du forslag til kandidater må de være valgkomiteen i hende/poststemplet 4 uker før, dvs 2 . mai. Sendes til Britt Pinderud, mail: kennel@naessgarden.no

Samme frist gjelder om du har forslag til årsmøtesaker, dvs 2.mai. Mail sendes til Synøve Reiten: leder@stabijhoun.no