Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Info fra styret angående årsmøtet

ÅRSMØTET. Da er protokollen fra årsmøtet signert og resultatene klare. I år hadde vi rekordstor deltagelse med 42 stemmeberettigede. Flott at så mange deltok. Her kommer en oppsummering av vedtakene: • Kontingentøkning med kr 50,- pr hovedmedlem og kr 25,- pr...