Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
Styret informerer:

Styret informerer:

Har du en interesse for rasen, helse og avl? -Da er det bare å melde seg. Avlsrådet mangler ett medlem. Dersom du ønsker å bidra til rasens beste både når det gjelder avl, helse og mentalitet, er det bare å ta kontakt med styret eller leder. Styret vurderer...

Årsmøtet

                                                                                      INFO ANGÅENDE ÅRSMØTET: Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 26.03.2023. Møtet blir som foregående år elektronisk. Har du saker til årsmøtet må de være Leder i hende/poststemplet 4...