Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

I forbindelse med det internasjonale samarbeidsmøtet i Nederland ble det i fellesskap bestemt at alle parringer skal behandles av avlsrådet i landet en oppdretter bor i. Dette gjelder uansett om oppdretter er medlem i raseklubben eller ikke. Søknad om parring er kostnadsfritt for våre medlemmer (medlemsfordel), og ønsker man som ikke-medlem behandling av en kombinasjon så er det et lite behandlingsgebyr for rådgivning pr. kull. M.a.o. om man skulle få en kombinasjon avvist så påløper det ingen gebyr.
Styret i NoSK har vedtatt at oppdrettere som ikke er medlemmer av NoSK må betale kr 400,- i behandlingsgebyr.
Det er kun medlemmer som får annonsere kullet på hjemmesiden til NoSK.

Ved bruk av hanner i utlandet:

1. Oppdretter henvender seg til NoSK via AR minimum 2 måneder før planlagt parring, skriftlig, helst pr e-post vedrørende ønske om hannhund eller hjelp til å finne en.
2. NoSKs AR (AR1) behandler søknaden.
Hvis den er ok kontaktes AR2 (utlandet) som også sjekker kombinasjonen. Får den ok også der gis det tilbakemelding til AR1 som så gir beskjed til oppdretter.
Blir det valper eller tispen går tom gir AR1 informasjon til AR2. Mener AR2 at kombinasjonen ikke er ok får AR1 beskjed og informerer oppdretter.
Mener AR1 at kombinasjonen ikke er ok, gis det beskjed til oppdretter.

AR 1 er landet der oppdretteren bor.
AR 2 er landet der hannhundeier bor.