Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Har du en interesse for rasen, helse og avl?

-Da er det bare å melde seg.

Avlsrådet mangler ett medlem. Dersom du ønsker å bidra til rasens beste både når det gjelder avl, helse og mentalitet, er det bare å ta kontakt med styret eller leder. Styret vurderer kandidatene som melder seg og utnevner en av de.

Ta kontakt på mail styret@stabijhoun.no eller leder@stabijhoun.no