Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Det er gledelig å kunne melde at det nå er 60 påmeldinger inkl valper, oppdrettergrupper og avlsgrupper før fristen har gått ut 1. august. Siden NKK har satt et tak for 60 påmeldte per dommer for skrevne kritikker,  er det nå besluttet  at vi ikke tar i mot flere påmeldinger.

It is gratifying to report that there are now 60 entries including puppies, breeder groups and progeny group before the deadline has expired on August 1. Since NKK has set a ceiling for 60 participants per judge for written critiques, it is now decided that we will reject several entries.