Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Info fra Valgkomiteen

Årsmøte nærmer seg og vi skal ha et valg.

Hei medlemmer i NoSK.
Årsmøter nærmer seg og vi skal ha et valg.
Valgkomiteen ønsker forslag til styremedlemmer/revisor/valgkomité. Så er du medlem og kunne tenke deg å bidra så meld deg. Forkunnskaper er ikke nødvendig, bare interesse. Forslag må være valg komiteen i hende innen 10 mars. Forslag mailes kenneth@stabyhuset.com