Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

 

Info fra Valgkomiteen og Styret

Årsmøte 2020

 

Klubbens årsmøte blir 22. august 2020 kl 13. Årsmøtesaker og kandidater blir de samme som ved det avlyste møtet tidligere i år.

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut til klubbens medlemmer på nytt når fristen nærmer seg.
Sted: Rauerskauveien 378, 1482 Nittedal, Norge