Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
 
 

Info fra Valgkomiteen og Styret


 
Årsmøte er lørdag 14. mars

 

Klubbens årsmøte er lørdag 14. mars kl 12.00 i NKKs lokaler på Holmlia, og i den forbindelse ønsker valgkomiteen forslag på kandidater til styret. Disse må være oss i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato, dvs lørdag 14. februar. Sendes til valgkomiteens leder Britt Pinderud, e-mail kennel@naessgarden.no eller adresse Nesveien 10, 3618 Skollenborg.
Kandidater må være medlemmer av klubben.
 
Saker til årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato, dvs lørdag 14. februar. Saker kan sendes til styret@stabijhoun.no