Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Info fra Styret

Årsmøtepapirer er nå sendt ut til alle klubbens medlemmer på mail. Dersom det er noen som ikke har fått kan de sende en mail til leder@stabijhoun.no

God påske 🐣