Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Dogs4All 17.-19. november
Som vanlig trenger vi hunder og folk til å betjene standen. Har du lyst og anledning så send Aktivitetskommiteen en melding: ak@stabijhoun.no