Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

ÅRSMØTET.

Da er protokollen fra årsmøtet signert og resultatene klare. I år hadde vi rekordstor deltagelse med 42 stemmeberettigede. Flott at så mange deltok.

Her kommer en oppsummering av vedtakene:

• Kontingentøkning med kr 50,- pr hovedmedlem og kr 25,- pr hustandsmedlem
• Forslag fra styret: Endre tekst i klubbens lover kap. 1-3 første setning.
• Forslag fra styret: Oppgradere lovverket slik at det samsvarer med det som ble besluttet i NKK´s representantskapsmøte i 2021 angående digitale årsmøter.
• Forslag fra styret: Avsette 15.000 kroner i budsjettet for 2022, øremerket MH.
• Forslag fra styret: Avsette 15.000 kroner i budsjettet for 2022 til webinarer.
• Forslag fra redaksjonskomiteen: Stabijposten kan fordeles på to nummer i året.
• Forslag fra Pia Sofie Nilsen: Arrangere apportkurs/apporttrening/foredrag med spissing mot apportprøver.
• Forslag fra Pia Sofie Nilsen: Kunnskapsbasert informasjon om jakt og prøver.
1.Bilder av Stabijhoun i jaktsituasjoner legges inn på hjemmesidens forside
2.Det opprettes en egen fane som leder til en temaside der det står informasjon om jakt med rasen, samt hvilke prøveformer den kan stilles på (jaktprøver, apport og spor).
• Endringsforslag fra Janka Markhus: Henvisning til JBU, som eventuelt kan henvise videre til personer med kunnskap om jakt ol.
• Endringsforslag fra Lars Erik Grøndal: Jakt- og andre championat skal sidestilles i Stabijposten.
• Forslag fra Pia Sofie Nilsen: Trøndertreff

De andre sakene og endringsforslagene ble ikke vedtatt.

Protokollen ligger her: https://www.stabijhoun.no/arkiv-styre-og-arsmotereferater-2/