Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
  Siden smittesituasjonen er som den er, blir årsmøtet arrangert digitalt. Det vil bli sendt ut som en elektronisk spørreundersøkelse som kan besvares mellom 22.05.2021 kl 16.00 og 30.05.2021 kl 16.00 Har du forslag til kandidater må de være valgkomiteen i hende/poststemplet 4 uker før, dvs 28.april 2021. Sendes til Helga-Mari Tessem, mail: hmt@jaktlykke.com Samme frist gjelder for innsending av årsmøtesaker, dvs 28.april 2021. Mail sendes til Synøve Reiten leder@stabijhoun.no