Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
  Klubbens årsmøte utsettes til søndag 30. mai 2021 kl 13.00. Sted vil bli opplyst senere. Har du forslag til kandidater må de være valgkomiteen i hende/poststemplet 4 uker før, dvs 2.mai 2021. Sendes til Britt Pinderud, mail: kennel@naessgarden.no Samme frist gjelder for innsending av årsmøtesaker, dvs 2.mai 2021. Mail sendes til Synøve Reiten leder@stabijhoun.no