Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Oppdatering angående årsmøtet:
Det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte i sak 12 hvor det blir åpnet for ny stemmegivning over kommentar fra Kenneth Johannesen.
Kommentar fra Vidar er avvist med henvisning til protokoll fra årsmøter i 2015 og 2016 samt klubbens lover kap 4.3 der det fremkommer at der er styrets mandat å utarbeide retningslinjer for avl.
Resten av sakene vil bli avgjort ved årsmøtets slutt.
Beklager mye frem og tilbake.