Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 26.03.2022. Har du saker til årsmøtet må de være Leder i hende/poststemplet 4 uker før, dvs . 26. februar. Send gjerne på mail: leder@stabijhoun.no
Har du forslag til kandidater må de være valgkomiteen i hende/poststemplet 4 uker før, dvs 26.februar. Sendes til Helga-Mari Tessem, mail: hmt@jaktlykke.com