Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

TRØNDERTREFF

NoSK planlegger å arrangere treff i trivelige Trøndelag sommeren 2023.
Formålet med treffet er å bygge et større felleskap i vårt lille rasemiljø på tvers av fylkene.
For å lodde stemningen for Trøndertreff og tilhørende aktiviteter, har alle medlemmer fått tilsendt link til en spørreundersøkelse på mail.
Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare, slik at vi vet om det er ønskelig med et slik treff, og ikke minst så vi kan tilrettelegge med ønskede aktiviteter for alle.
Til nå har det vært overvekt av positive reaksjoner på spørreundersøkelsen, og forhåpentligvis ønsker flere å ta turen til Trøndelag for ei innholdsrik og trivelig helg.

Deltagelse på et eventuelt treff er forbeholdt klubben betalende medlemmer.

Spørsmål rettes til Synøve Reiten, leder@stabijhoun.no