Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Rasestandarden for Stabijhoun er oppdatert og det er vedtatt at rasen skal omtales som Stabijhoun. Norsk Stabijhoun klubb følger opp dette vedtaket og endrer navn i all skriftlig og muntlig kommunikasjon fra Stabyhoun til Stabijhoun. På Norsk uttales navnet Stabæi hoon eller bare Stabæi. Websiden vil oppdateres fortløpende med det nye navnet.