Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Spesialutstilling for Stabyhoun fredag 4. september

Dommer: Wenche Eikeseth fra Norge

Europavinnerutstillingen – Stabyhoun, lørdag 5. september

Dommer: Hans Van Den Berg, Nederland

I år er Norsk Kennel Klub arrangør for årets Europavinnerutstilling som avholdes 4.-6. september i Lillestrøm. Gruppe 7 med Stabyhoun bedømmes lørdag 5. september.

I den anledning arrangerer Norsk Stabyhoun Klubb rasespesial dagen før, fredag ettermiddag 4. september, på samme sted; Norges Varemesse i Lillestrøm. Dette blir en helg hvor vi forventer besøk av utstillere fra Norden og Nederland. Hold av denne helgen allerede nå. Det vil bli utdelt storcert på denne spesialen.

Vi minner om at fra 1.1.2015 er det innført nye utstillingsregler i Norge, slik at en hund blir nå fullcertet, og kan ikke ta imot flere cert enn de den trenger for championatet. Certet kan derfor bli delt ut til en som ikke en gang er plassert i klassen sin, så lenge den har fått CK.

Storcertet er hvilende for utenlandske hunder uten championat, slik at de blir norsk champion i det øyeblikk de oppnår kravene for tittel i et annet land.

NoSK har invitert Wenche Eikseth fra Norge til å dømme både valper og voksne.

Påmeldingsfrist er 1. august.

NKK har pålagt sine samarbeidende klubber å operere med samme påmeldingsavgift som de selv har for Europavinneren. Det vil derfor koste 590 kroner for voksen hund og 400 kroner for valp. Fra og med tredje påmeldte hund registrert på samme eier, samtidig påmeldt gis det 30 % rabatt. Dette gjelder ikke valper. I håp om å kompensere noe for den forhøyede påmeldingsavgiften, vil NoSK kjøre flat påmelding – altså ingen forhøyet pris til utvidet frist.

Dommer på European Dog Show er Hans Van Den Berg, Nederland.

Hotellbooking >>>
Elektronisk påmelding >>>
Manuell påmelding kan sendes til Britt Pinderud på e-post eller til: Høydalsveien 7B, 1263 OSLO, NORGE
Manuelt påmeldingsskjema >>>
Vi foretrekker at du bruker elektronisk påmelding pga betalingen som må være i NOK.
Kontonr. 1503 06 56854.

Med forbehold om mulige endringer.

 

Grillparty etter utstillingen

I etterkant av av den offisielle Spesialutstillingen for Stabyhoun den 4. september, inviterer Norsk Stabyhoun klubb til et hyggelig treff for medlemmer av klubben og andre deltagere på utstillingen.

Treffet holdes i et stort partytelt i gangavstand fra messen.
Vi starter klokken 19.00 og avslutter når sistemann slår av lyset.

Det blir servert grillmat med tilbehør.

I henhold til årsmøtevedtaket i april sponser NoSK arrangementet så egenandelen blir på kun kr 150.- pr person og inkluderer ett glass vin, en øl, eller mineralvann til maten.

Øvrig drikke tar hver enkelt med seg.

Dette blir en unik anledning for Stabyvenner til å treffes i en hyggelig setting. Vi har plass til ca. 70 personer og håper på fullt telt.

Påmelding innen 10. august til ak@stabijhoun.no

English:

The Norwegian Kennel Club is hosting the European Dog Show this year, where group 7 will be judged on Saturday 5th of September. The Norwegian Stabyhoun Club would like to invite you to our breed speciality show on Friday afternoon 4th of September at the same place; Norges Varemesse in Lillestrøm.

Judge at the speciality show is Wenche Eikeseth from Norway. She will judge both puppies and adults.

A dog which is already a champion abroad, will become Norwegian champion by winning the CAC from one of these shows. One CAC is handed out for males, and one CAC for bitches.

For a dog who isn’t already a champion, the CAC will rest, and make the dog Norwegian champion as soon as it gains its title somewhere else.

We would like to inform our guests that from 1.1.2015 a new clause in the Norwegian Show Regulations was introduced. A dog is no longer able to receive more CACs than needed for its title, regardless of age.
In Norway, we have two types of CAC – the major CAC won on an international show (not CACIB) or the main speciality show (and this speciality show, as an exclusive bonus), and the minor CAC won on national dog shows. To become Norwegian champion you need:

a) One major CAC as champion in another country or
b) Three CACs won from three different judges, at least one of them a major CAC, and at least one of them won after two years of age.

Up until 31.12.2014 a dog could win a limitless amount of CACs until it became champion, while now the CAC will be passed on to thte next dog in line who needs it. So, if a dog under two years of age has alreeady won two minor and one major CAC, it cannot win anymore CACs until it’s two years old. Thus, your dog may win the Norwegian major CAC on the EDS or the speciality show without even winning your class.

Entry deadline: 1st of August

The Norwegian Kennel Club has decided that the lowest entry fee for the speciality shows cannot be lower than the lowest entry fee for the European Dog Show. So the entry fee is 590 NOK, and 400 NOK for puppies. From the third dog registered at the same owner entered at the same time, you get a 30 percent discount onwards. This does not include puppies. Breeding and progeny classes are free of charge.

Judge at the EDS is Hans Van Den Berg, The Netherlands. More information at EDS.

Tick the dates off in your calendar, and keep an eye on this site for more information.

Hotelbooking >>>
Elektronic entry to the speciality >>>
Manual entry to Britt Pinderud, e-mail or address: Høydalsvn. 7B, 1263 Oslo, NORWAY
Manual entry form >>>
Vi prefer that you use electronic entry because of the payment which has to be in NOK.

Changes may occur.

 

BBQ party and gathering

Following the official Stabyhoun show the 4th of September, the Norwegian Stabyhoun club invites you to a pleasant gathering for members of the club and other participants of the exhibition.

The gathering will take place in a large party tent in walking distance from the exhibition from 19:00 and on worth. We will serve barbeque with sides and accessories.

In accordance with the decision made under the Annual General Meeting in April, The Norwegian Stabyhoun Club will be sponsoring the event. Hence, price per person is only KR 150,- in which includes a glass of wine, a beer or a soft drink along with the food.
You are welcome to bring your own drinks.

This will be an unique opportunity for Stabyfriends to meet in an enjoyable and informal setting. We can accommodate about 70 people.

Please register to the event before the final deadline the 10th of August to ak@stabijhoun.no