Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Arkiv dokumenter og referater

 

Protokoll for ekstraordinært årsmøte 2016

Årsmøteprotokoll ekstraordinært årsmøte 26.08.16

 

Protokoll for årsmøte 2016

Protokoll årsmøte 28. mai 2016

 

Styremøtereferater for 2016

Referat styremøte 10. februar 2016

Referat styremøte 30. august 2016

Referat styremøte 2. september 2016 (Saken i dette referatet er et endelig vedtak i sak 11/16 som ble opprettet i møte 30. august 2016)

Referat styremøte 2. november 2016

Rasespesifikk avlsstrategi for Stabyhoun

Godkjent av NKK 9.4.2014, gyldig til 1.1.2019

 

RASStabyhoun-v1-3