Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Klubbarrangementer og aktiviteter

Turtreff høsten 2023

Klubben inviterer til månedlige turtreff rundt omkring på Østlandet. Turene legges som oftest til søndager og er lette turer som passer for de aller fleste. Her kan du se planlagte datoer utover, mer informasjon om det enkelte treffet oppdateres fortløpende. Vi...