Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Retningslinjer for avl

Oppdrettere som ønsker en link til sin hjemmeside må følge NoSKs retningslinjer for  avl og oppdrett, og være medlem av klubben.

Info fra raseklubben i Nederland

Bruk av hanner i Nederland

NoSK har fått  info fra raseklubben i Nederland, NVSW, om at oppdrettere som ønsker å bruke hanner i Nederland må kontakte NoSK og at søknaden skal gå gjennom raseklubbene. Prosedyren blir da:

 1. Oppdretter henvender seg til NoSK via AR , 4 måneder før planlagt parring.
 2. Avlsrådet sender skjema til oppdretter.
 3. Oppdretter sender utfylt skjema til avlsrådet
 4. Avlsrådet sender skjemaet til NVSW,  avlsrådene i NoSK og NVSW samarbeider om kombinasjonen. Avlsrådet i NoSK vurderer også kombinasjonen mot NoSK retningslinjer for avl.
 5. Svaret fra NVSW kommer til avlsrådet.
 6. Oppdretter får tilbakemelding fra avlsrådet.

Krav om kjent status for Cerebral Dysfunction

NVSW har bestemt at alle hunder som brukes i avl skal ha kjent status for Cerebral Dysfunction. Dette gjelder også ved utenlandsparringer. Dersom en ønsker å parre med en  hund via NVSW, må derfor hunden testes for dette genet, slik at status blir kjent. Blodprøven må tas hos vetrinær. Blodprøve, skjema og kopi av stamtavle, sendes av vetrinæren til Nederland for testing av  blodprøven. Svartid kan være opptil 4 måneder.

Det aktuelle skjemaet og fremgangsmåte finner du HER >>>

Informasjon fra avlsrådet:

På avlsrådets møte 11.6.14 ble det vedtatt at behandlingstider vedrørende avl er for nederlandske hanner fire måneder, og for øvrige én måned. Avlsrådet anbefaler ny forespørsel hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige gang.

Er det oppdrettere som ønsker hjelp fra oss i Norge til å finne forslag på hanner, er vi selvfølgelig behjelpelige med det.

Norsk Stabijhoun Klubbs retningslinjer for avl

 

Avlsretningslinjene er revidert i løpet av 2015 og godkjent av styremøte 8.10.2015

 

 1. Alle skal følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
  Oppdretter er selv ansvarlig for å sette seg inn i disse.
 1. Bare friske hunder skal brukes i avl. Enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl, må avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.
 1. Begge foreldredyrene må ha rasetypisk gemytt og egenskaper i hht. rasestandard.
 1. Avlsdyret skal ha oppnådd:
  a) Minst to Very good på offisiell utstilling for to forskjellige dommere.
  alternativt:
  b) Én Very good på offisiell utstilling og én premiering på jaktprøve eller viltsporprøve.
 1. Avlsdyrene skal være HD- og AD-frie. F.o.m. 1.1.2012 er det innført krav om kjent HD-status på foreldredyr for registrering av valper i NKK.Unntak fra krav om kjent AD status:
  – Bruk av avlsdyr i land der kjent AD-status ikke er et krav til avlsdyret.
 1. Avlsdyret skal ha fylt to år før første parring. Eventuelle unntak fra dette kravet skal godkjennes av Avlsrådet.
 1. Avlsdyret tas ut av avl etter det kullet der den 20. valpen blir født. Maks fem kull for tispen ref. NKK.
 1. Samme kombinasjon bør ikke gjentas.
  1. a) Man skal gjøre hva man kan for ikke å doble slekter med forekomst av arvelige lidelser som for eksempel PDA, epilepsi, allergi, HD og AD.

b) En bør også unngå å kombinere to hunder som har de samme avvikene fra rasestandarden, eller hvor de samme avvikene finnes hos hundens nære slektninger.

 1. Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral Dysfunksjon, eller være valp etter frie foreldre (free by Parentage). Bærere og fri kan brukes i avl på følgende måte: Fri x fri eller fri x bærer.Unntak: Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av Cerebral Dysfunksjon ikke er en avlsretningslinje, kan en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent status.
 1. Avlsdyr som har gitt arvelig sykdom som PDA og EP i to kull, skal tas ut av avl.
 1. Avlsdyrene skal ha godkjent bitt, og kun saksebitt er godkjent. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, invertering eller veterinærattest er gjeldene.
 1. Avlsdyret kan ikke ha fargen tricolor.
 1. Innavlsgraden bør være under 6,25 prosent ved seks generasjoner i NKK og fem generasjoner i ZooEasy.