Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Norsk Stabijhoun Klubbs Retningslinjer for avl

 

Avlsretningslinjene er revidert i løpet av vinteren 2021 og godkjent av styremøte 1.02.2021

 

 1. Alle skal følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
  Oppdretter er selv ansvarlig for å sette seg inn i disse.
 1. Bare friske hunder skal brukes i avl. Enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl, må avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.
  Begge foreldredyrene må ha rasetypisk gemytt og egenskaper i hht. rasestandard.
 1. Avlsdyret skal ha oppnådd:
  F.o.m. 1.02.2021 er det innført endring i utstillingskrav til
  avlshunder. Kravet er minst en Very Good på offisiell utstilling. Endringen gjelder ut 2021.
  a) Minst to Very good på offisiell utstilling for to forskjellige dommere.
  alternativt:
  b) Én Very good på offisiell utstilling og én premiering på jaktprøve eller viltsporprøve.
 1. Avlsdyrene skal være HD- og AD-frie.Det kan etter en helhetsvurdering gis dispensasjon for HD C mot HD A, og AD 1 mot AD 0.
  F.o.m. 1.1.2012 er det innført krav om kjent HD-status på foreldredyr for registrering av valper i NKK. Unntak fra krav om kjent AD status:
  – Bruk av avlsdyr i land der kjent AD-status ikke er et krav til avlsdyret.
 1. Avlsdyret skal ha fylt to år før første parring. Eventuelle unntak fra dette kravet skal godkjennes av Avlsrådet.
 1. Avlsdyret tas ut av avl etter det kullet der den 20. valpen blir født. Maks fem kull for tispen ref. NKK.
 1. Samme kombinasjon skal ikke gjentas.Det kan gis dispensasjon dersom forrige kull besto av mindre enn fire levende valper, og alle er røntgenfotografert på hofter og albuer. Utover det må klubbens retningslinjer for avl oppfylles.
 1. Man skal gjøre hva man kan for ikke å doble slekter med forekomst av arvelige lidelser som for eksempel PDA, epilepsi, Short Ulna Syndrome/Radius Curvus, SRMA, allergi, HD og AD.

En bør også unngå å kombinere to hunder som har de samme avvikene fra rasestandarden, eller hvor de samme avvikene finnes hos hundens nære slektninger.

 1. Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral Dysfunksjon, eller være valp etter frie foreldre (free by Parentage). Bærere og fri kan brukes i avl på følgende måte: Fri x fri eller fri x bærer.Unntak: Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av Cerebral Dysfunksjon ikke er en avlsretningslinje, kan en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent status.
 1. Avlsdyr som har gitt arvelig sykdom som PDA og EP i to kull, skal tas ut av avl.
 1. Avlsdyrene skal ha godkjent bitt, og kun saksebitt er godkjent. Dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt, invertering eller veterinærattest er gjeldene.
 1. Avlsdyret kan ikke ha fargen tricolor.
 1. Innavlsgraden bør være under 6,25 prosent ved seks generasjoner i NKK og fem generasjoner i ZooEasy.