Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Norsk Stabijhoun Klubbs Retningslinjer for avl

Bearbeidet over sommeren 2021 og endelig vedtatt av styret 16.09.2021

 

 1. Oppdretters forpliktelse

Oppdrettere er forpliktet til å sette seg inn i, og følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

 1. Bare friske hunder skal brukes i avl

Det er oppdretters ansvar å påse at hundene som brukes i avl er mentalt og fysisk skikket for det. Begge avlsdyrene må ha rasetypisk gemytt og egenskaper i henhold til rasestandard.

NoSK ved avlsrådet (AR) påtar seg ikke ansvar med hensyn til valpene eller oppdretteren, selv om retningslinjene er fulgt.

 

 1. Avlsdyret skal ha oppnådd

F.o.m. 01.02.2021 er det innført endring i utstillingskrav til avlshunder. Kravet er minst en «Very good» på offisiell utstilling. Endringen gjelder ut 2021.

Minst to «Very good» på offisiell utstilling for to forskjellige dommere.

alternativt:

Én «Very good» på offisiell utstilling og én premiering på jaktprøve eller viltsporprøve.

 

 1. Avlsdyrene skal være HD- og AD-frie

Det kan etter en helhetsvurdering gis dispensasjon for HD C mot HD A, og AD 1 mot AD 0.

F.o.m. 01.01.2012 er det innført krav om kjent HD-status på avlsdyr for registrering av valper i NKK.  Unntak fra krav om kjent AD status: Bruk av avlsdyr i land der kjent AD-status ikke er et krav til avlsdyret.

Helhetsvurdering innebærer at AR ser på arvelige lidelser og innavlsgrad, i tillegg til AD og HD status.
Krav for dispensasjon for HD C mot HD A eller AD 1 mot AD 0, er at minimum 50% av kullsøsken til ett av avlsdyrene må være HD/AD fri. Individer som ikke er røntget, er å anse som ikke-HD/AD fri.

 1. Alder på avlsdyr

Avlsdyrene skal ha fylt to år før første parring. Eventuelle unntak fra dette kravet skal godkjennes av AR.

 

 1. Begrensninger i antall avkom

Avlsdyret tas ut av avl etter det kullet der den 20. valpen blir født.
Maks fem kull for tispen ref. NKK.

 

 1. Samme kombinasjon skal ikke gjentas 

Det kan gis dispensasjon dersom forrige kull besto av mindre enn fire levende valper.

Kombinasjonen må søkes om på nytt, slik at AR kan vurdere om det har tilkommet nye opplysninger i kombinasjonen. Ingen av valpene kan vise tegn til noen av sykdommene rasen er predisponerte for (se pkt. 8). Ut over det, må klubbens retningslinjer for avl oppfylles.

 

 1. Unngå arvelige lidelser

Oppdretter skal gjøre hva man kan for ikke å doble slekter med forekomst av arvelige lidelser som for eksempel PDA, epilepsi, Short Ulna Syndrome/Radius Curvus, SRMA, allergi, HD og AD.

Oppdretter bør også unngå å kombinere to hunder som har de samme avvikene fra rasestandarden, eller hvor de samme avvikene finnes hos hundens nære slektninger. Foreldre, besteforeldre og oldeforeldre sjekkes (3 generasjoner). Ved forhøyet risk hos et at avlsdyrene, blir 4. generasjon hos den andre i kombinasjonen sjekket. Ved et funn her,  vil dette bli lagt til som en kommentar.

 

 1. Cerebral Dysfunksjon

Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral Dysfunksjon, eller være valp etter frie foreldre (free by Parentage). Bærere og fri kan brukes i avl på følgende måte: (Fri x fri) eller (fri x bærer).

Unntak: Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av Cerebral Dysfunksjon ikke er en retningslinje i avl, kan en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent status.

 

 1. Avlsdyr som gir arvelige lidelser

Avlsdyr som har gitt PDA, EP, RC eller SRMA i to kull, skal tas ut av avl.

 1. Bitt

Avlsdyrene skal ha godkjent bitt, og kun saksebitt er godkjent.

Ved førstegangsvurdering skal dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt framlegges. Også invertering eller veterinærattest er gjeldene dokumentasjon.

 

 1. Farge

Avlsdyret kan ikke ha fargen trikolor.

 

 1. Innavlsgraden

Innavlsgraden bør være under 6,25 prosent ved seks generasjoner i NKK og fem generasjoner i ZooEasy.

Anbefalingen fra raseklubben i Nederland er at innavlgraden er mindre enn 1% ved 5 generasjoner og at totalinnavlsgrad er mindre enn 33 %. Oppdrettere oppfordres til å følge anbefalingen.