Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Utvidet forklaring av rasestandard

Rasestandarden for stabijhoun ble oppgradert i 2015. Det har blitt utarbeidet et dommerkompendie av den nederlandske rasedommeren Diana Striegel.
Det ligger ute på FCI sine sider i form av powerpointpresentasjon på engelsk, og det har vært et stort ønske å få oversatt det til norsk.
Helga-Mari Tessem tok på seg oppgaven og oversatte det til norsk for Norsk Stabijhoun Klubb.

Det er kommet mye nytt som er spesielt for rasen og som dessverre ofte ikke blir tatt hensyn til under bedømming fordi dommeren kanskje ikke er oppdatert. Dette gjelder bla størrelse som nå har fått mer slingringsmonn.

 Rasestandard utvidet

Copyright Norsk Stabijhoun Klubb

lvinar dapibus leo.

 

 

 

NHSB2857312 Foppe Eckho Fân Bûten Ùt