Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Avlsrådet

Avlsrådet (AR) forvalter klubbens retningslinjer for avl, og oppdaterer oversikter over tilgjengelige valpekull og hannhundlisten. AR tilbyr også valpeformidling og tilbyr veiledning og råd i spørsmål om avl  og oppdrett av stabijhoun.
Felles mailadresse for AR: ar@stabijhoun.no

 

AR består av:

Kenneth Johannesen
Britt Pinderud, valpeformidler-kennel@naessgarden.no
Marcel Buis

 

Informasjon ARs arbeid

 • ARs oppgave er å gi tispeeiere råd i avlssaker og gi valpeformidling ved å annonsere kull. Tispeeier må være medlem av NoSK.
 • AR kan bistå med hjelp for å finne en egnet hanne.
 • AR er behjelpelig med opplysninger om helse, levealder og gemytt basert på tilbakemeldinger fra eier, oppdretter, Dogweb, ZooEasy, helseundersøkelser og obduksjonsrapporter/journaler.
 • Alle henvendelser til AR skal være skriftlig, helst pr e-post.
 • For å annonsere valpekull skal det være sendt en henvendelse ang planlagt paring til avlsrådet, og saken skal ha vært til behandling.
 • Alle som ønsker å annonsere valpekull skal være medlemmer av NoSK og følge klubbens retningslinjer for avl.
 • Om tispen går tom MÅ det gis beskjed.

 

Krav om kjent status for Cerebral Dysfunction

NVSW har bestemt at alle hunder som brukes i avl skal ha kjent status for Cerebral Dysfunction. Dette gjelder også ved utenlandsparinger. Dersom en ønsker å pare med en hund via NVSW må derfor hunden testes for dette genet slik at status blir kjent. Blodprøven må tas hos veterinær og sendes til laboratoriet Laboklin, skjema kan bestilles her >>

 

Ved bruk av hanner i Nederland

Når oppdretter ønsker å bruke en hanne i Nederland skal følgende prosedyre gjøres:

 1. Oppdretter henvender seg til NoSK via AR 4 måneder før planlagt paring.
 2. Avlsrådet sender skjema til oppdretter.
 3. Oppdretter sender utfylt skjema til avlsrådet.
 4. Avlsrådet sender skjemaet til NVSW, begge avlsrådene samarbeider om kombinasjonen. Avlsrådet i NoSK vurderer også kombinasjonen mot NoSKs retningslinjer for avl.
 5. Svaret fra NVSW kommet til både oppdretter og AR.

 

Informasjon fra avlsrådet

På avlsrådets møte 11.6.14 ble det vedtatt at behandlingstiden vedr avl ved bruk av nederlandske hanner er fire måneder. For øvrige en måned. Avlsrådet anbefaler ny forespørsel hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige henvendelse.

 

Lenker til andre aktuelle og nyttige sider

Retningslinjer for avl

Hannhundliste

Valpeformidling

Kjøpehund.no

NKKs kjøpsavtale

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett & avlsstrategi