Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Avlsrådet

Avlsrådet (AR) forvalter klubbens retningslinjer for avl, og oppdaterer oversikter over tilgjengelige valpekull og hannhundlisten. AR tilbyr også valpeformidling og tilbyr veiledning og råd i spørsmål om avl  og oppdrett av stabijhoun.
Felles mailadresse for AR: ar@stabijhoun.no

 

AR består av:

Marianne Tryggestad
Janka Markhus
Jeanette Sørlie

Informasjon ARs arbeid

 • ARs oppgave er å gi tispeeiere råd i avlssaker og gi valpeformidling ved å annonsere kull. Tispeeier må være medlem av NoSK.
 • AR kan bistå med hjelp for å finne en egnet hanne.
 • AR er behjelpelig med opplysninger om helse, levealder og gemytt basert på tilbakemeldinger fra eier, oppdretter, Dogweb, ZooEasy, helseundersøkelser og obduksjonsrapporter/journaler.
 • Alle henvendelser til AR skal være skriftlig, helst pr e-post.
 • For å annonsere valpekull skal det være sendt en henvendelse ang planlagt paring til avlsrådet, og saken skal ha vært til behandling.
 • Fyll ut følgende skjema og legg ved henvendelsen:
  Sjekkliste Kombinasjoner
  Skjema for godkjenning av tispe_hannhund for avl
 • Alle som ønsker å annonsere valpekull skal være medlemmer av NoSK og følge klubbens retningslinjer for avl.
 • Om tispen går tom MÅ det gis beskjed.

Krav om kjent status for Cerebral Dysfunction

NVSW har bestemt at alle hunder som brukes i avl skal ha kjent status for Cerebral Dysfunction. Dette gjelder også ved utenlandsparinger. Dersom en ønsker å pare med en hund via NVSW må derfor hunden testes for dette genet slik at status blir kjent. Blodprøven må tas hos veterinær og sendes til laboratoriet Laboklin, skjema kan bestilles her >>

 

Ved bruk av hanner i utlandet

Når oppdretter ønsker å bruke en hanne i utlandet skal følgende prosedyre gjøres:

1. Oppdretter henvender seg til NoSK via AR min 2 måneder før planlagt paring, skriftlig, helst pr e-post vedr ønske om hanne eller hjelp til å finne en.
2. NoSKs AR (AR1) behandler søknaden.
Hvis den er ok kontaktes AR2 (utlandet) som også sjekker kombinasjonen. Får den ok også der gis det tilbakemelding til AR1 som så gir beskjed til oppdretter.
Blir det valper eller tispen går tom gir AR1 informasjon til AR2. Mener AR2 at kombinasjonen ikke er ok får AR1 beskjed og informerer oppdretter.

Mener AR1 at kombinasjonen ikke er ok, gis det beskjed til oppdretter.

AR 1 er landet der oppdretteren bor.
AR 2 er landet der hannhundeier bor.

Oppdrettere som ikke er medlemmer av NoSK må kontakte AR i hjemmehørende land, ellers vil ikke søknad om kull bli behandlet.

Styret i NoSK har vedtatt at oppdrettere som ikke er medlemmer av NoSK må betale kr 400,- i behandlingsgebyr pr kull/paring.


Informasjon fra Avlsrådet

På møtet for AR og Oppdrettere i NoSK 26.10.19 ble det vedtatt at behandlingstiden vedr avl ved bruk av hanner i utlandet er min to måneder. For øvrige en måned. Avlsrådet anbefaler ny forespørsel hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige henvendelse.

 

Har din Stabijhoun helse- eller adferdsproblemer? Fyll gjerne ut helserapporten her: Helserapport
Du godtar da at opplysningene blir lagt inn i Zooeasy (felles datasystem for Stabijhoun).

 

 

Lenker til andre aktuelle og nyttige sider