Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Er du klar over at du selv er ansvarlig for at det er registrert riktig e-post og gateadresse på deg i NKKs medlemsregister? Medlemsbladene Stabijposten(NoSK) og Hundesport (NKK) sendes ut til den gateadressen du har registrert i NKKs register. Og, når årsmøtepapirer til årsmøtet i april skal sendes ut på e-post, gjøres dette basert på den e-posten du har registrert i NKKs medlemsregister. Ingen eller feil adresse i registeret – intet mottak av medlemsblad eller årsmøtepapirer!

 
Du må selv sjekke og eventuelt endre dette. Gå inn på NKKs hjemmeside (www.nkk.no), velg så «Min side» (øverst på siden) og logg deg inn med e-postadresse og passord. Har du glemt passord, eller ennå ikke opprettet bruker, ordner du det fra samme side. Når du har logget deg inn kan du sjekke data registrert på deg, samt om du har betalt årets medlemskap i NoSK/NKK.