Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Info fra raseklubben i Nederland

NVSW har bestemt at alle hunder som brukes i avl skal ha kjent status for Cerebral Dysfunction. Dette gjelder også ved utenlandsparringer. Dersom en ønsker å parre med en  hund via NVSW, må derfor hunden testes for dette genet, slik at status blir kjent. Blodprøven må tas hos vetrinær. Blodprøve, skjema og kopi av stamtavle, sendes av vetrinæren til Nederland for testing av  blodprøven. Svartid kan være opptil 4 måneder.

Det aktuelle skjemaet og fremgangsmåte finner du HER >>>