Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Ny i utstillingsringen

Av Britt Pinderud

 

Fra og med januar 2011 vil det komme nye felles regler for hele norden. De nye betegnelsene blir da Excellent, Very good, good etc. Denne infoen vil da bli oppdatert. Les mer info fra NKK her.

Det er mye å sette seg inn i når det gjelder regler, påmelding, bedømmelse, sløyfer etc på hundeutstilling. Skal prøve å gi en kort innføring her.

 

Påmelding

Hvor finner jeg når og hvor det er utstillinger? Norsk Kennel Klub har en terminliste som kan lastes ned fra deres hjemmeside www.nkk.no, der søker man på utstillinger og rase, så vips har man en oversikt over alle utstillingene som er for vår rase, der står også når det er påmeldingsfrist. Mange annonserer også i Hundesport, der står også oppført hvilke dommere som skal dømme hvilke raser og på hvilken dag. I dag kan man melde på elektronisk via internett til de aller fleste utstillingene, men det står som regel i annonsen hvor man kan sende pr mail eller pr post. Det blir som regel litt dyrere enn å melde på elektronisk. Katalognummer og PM (oversikt over oppmøtetider og antall pr rase) får du enten pr mail (hvis du har meldt på elektronisk) eller pr post ca 1 uke før utstillingen. Enkelte klubber er dessverre litt trege med å få ut informasjon.

NKK har lagt ut info ang hvordan du skal melde på til utstilling.

 

Utstillingsdagen

Møt opp i god tid på selve utstillingsdagen, ta med en stol til deg og gjerne et bur eller teppe til hunden. Personlig foretrekker jeg bur for da får hunden mer ro. Det aller viktigste er å ha med vaksinasjons-attesten til hunden og utstillingspapirene. Det kan være en fordel at ikke hunden din hilser på alle hunder den møter, da den kan bli smittet av for eksempel kennelhoste. På utstillingspapirene finner du hvilken ring du skal i, ved selve ringen har som regel ringsekretæren satt opp litt mer eksakte klokkeslett for når omtrent du skal inn. Men, vær forberedt på mye venting, det er likevel bedre enn å komme heseblesende. Både du og hunden trenger tid til å roe ned, og særlig inne i haller kan det være mye lyd. Ringsekretæren roper opp numrene som skal inn i ringen, vær klar når det er din tur. Du må gjerne si fra at du ikke har vært på utstilling tidligere, da kan ringsekretæren fortelle deg hva du skal gjøre.

Hvis det er flere hunder i samme klasse, blir de stilt opp i nummerrekkefølge, så ber som regel dommeren dere om å løpe en runde eller to. Det er viktig at hunden traver. Når dere er ferdig med det, tar dommeren for seg en og en hund. Da får de det vi kaller for kvalitetsbedømmelse, dvs at det blir skrevet en kritikk av dommeren. Det første dommeren gjerne gjør er å hilse på deg før han begynner å ta på hunden. Han eller hun begynner som regel med å se på tennene, det som sjekkes da er at hunden har riktig tannstilling og riktig antall tenner. Det er viktig å venne hundene til dette så tidlig som mulig, for dette får man glede av hos veterinæren også. I det hele tatt er det viktig at hundene blir vant til å bli håndtert av både deg og andre. Når dommeren er ferdig med å kjenne på hunden er det vanlig at man må løpe en gang frem og tilbake, og en runde rundt alene. Så er det å stille hunden pent opp foran dommerbordet, ikke stå for nære, for da ser ikke dommeren hunden. Bena skal stå parallelt med litt mellomrom mellom både fram og bakbena.

 

Klasser

Det konkurreres i følgende klasser: Junior (9 – 18 mndr), unghund (15 – 24 mndr), åpen (fra 15 måneder og eldre), bruks (for bruks- og jaktpremierte hunder fra 15 måneder), champion (fra 15 måneder og eldre) og veteran (fra 8 år og eldre). Mer om klasseinndeling kan du se på http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/02/Klassediagram.pdf.
NKK har en folder for deg som er ny i ringen, der står litt mer nøyaktig beskrevet enn det jeg kommer inn på her.
Hvordan velge hvilken klasse der det ikke gir seg selv? Min erfaring tilsier at det er bedre å være gammel i en klasse enn veldig ung i en annen, men det velger man helt selv.

 

Premiering og sløyfer

Når hunden er ferdig bedømt, får den en sløyfe som enten er rød, blå eller gul, i verste fall får den ingen sløyfe, men det kommer jeg tilbake til.

Excellent (Utmerket) = rød sløyfe
Very good (Meget god) = blå sløyfe
Good (God) = gul sløyfe
Sufficient (Godtagbar) = grønn sløyfe

Alle med Excellent, og evt Very good går videre i konkurransen, de med Good får kritikken og er ferdig for dagen. Er det færre enn fire hunder med Excellent, tas også hundene med Very good inn igjen.

Hvis hunden for eksempel enten halter, eller ikke klarer å vise bevegelser i ringen, fordi den bare hopper og spretter (mange unge hunder gjør det), kan dommeren gi hunden KIP som betyr Kan Ikke Premieres. Dvs at dommeren ikke kan få bedømt hunden ordentlig denne dagen. Hunden kan også få en 0. premie, det betyr at hunden enten har en diskvalifiserende feil (se rasestandard) eller oppfører seg «aggressivt» i ringen.

Når dommeren har bedømt alle i samme klasse blir de med Excellent og evt Very good tatt inn i ringen igjen for å bli plassert. Fargefordelingen på sløyfene er da som følger:

Nr. 1 = rød sløyfe
Nr. 2 = blå sløyfe
Nr. 3 = gul sløyfe
Nr. 4 = grønn sløyfe

Dommeren vurderer om noen av hundene er gode nok for CK (championat) kvalitet, de som er det får CK = rosa sløyfe. De skal videre å konkurrere i Beste Hann- eller Tispe klasse til slutt. Når alle klassene er ferdig bedømt kalles alle med CK inn til Beste Hanne (BHK) – eller Tispe klasse (BTK). Hannene blir alltid bedømt før tispene. Der rangeres de fire beste med samme sløyfefordeling som i hver enkelt klasse. Beste hund som ikke er champion får tildelt et CERTIFIKAT (nasjonalfarget sløyfe) som kvalifiserer til Championat senere – kommer tilbake til det. Andre beste hund som ikke er champion tildeles et RESERVE CERT.

I gruppe 7 må de fleste av rasene være brukspremierte for å få dette certet, dvs at de må stille i bruksklasse. Men, Stabyhoun er en av noen få raser som er unntatt fra dette kravet, og dermed bedømmes vi som andre raser der det ikke er noe brukskrav. Hvis for eksempel alle de fire som er plassert i BHK eller BTK er championer må en eller to av de andre med CK plasseres for at certet og reserve certet skal bli delt ut.

Til slutt skal beste tispe og hanne konkurrere om å bli Best I Rasen (BIR) og Best I Motsatt kjønn (BIM). BIR hunden går videre til gruppefinale senere på dagen. Hvis det har deltatt veteraner som enten har fått Excellent eller CK skal det kåres en BIR veteran hund. Denne går videre til BIS veteran finalen senere på dagen. Det kan også konkurreres i avls- og oppdrettergrupper. I avlsklasse konkurrer en avlshund med 4 avkom og i oppdretterklasse konkurrerer en oppdretter med 4 avkom som fritt kan plukkes fra forskjellige kull. Her kan dommeren dele ut HP til beste avls- og oppdrettergruppe, og hvis denne premieringen blir gitt går beste gruppe videre til finalen senere på dagen.

På Internasjonale utstillinger (arrangeres av NKK) kan det også deles ut CACIB = hvit sløyfe og RESERVE CACIB = oransje sløyfe. CACIB er et internasjonalt CERTIFIKAT som teller til tittelen Internasjonal Champion (C.I.B. eller C.I.E.). Hvis dommeren synes at hunden er god nok til å bli champion i rasens hjemland kan det deles ut til beste hanne og tispe. For Stabyhoun er det et krav om jaktprøve for å få tittelen C.I.B., mens for å få tittelen C.I.E. gjelder regler som for andre raser uten krav om brukspremiering. RES CACIB kan deles ut til den som står på plassen bak. Det er to unntak for utdeling av CACIB og RES CACIB, og det er at hunder i junior- og veteranklasse ikke kan tildeles dette. Så hvis en av disse står som nr. 1 kan det gå videre til den første som ikke har deltatt i en av disse klassene. Det er ingen automatikk i at hunder får denne premieringen, dommeren bestemmer. Det som er helt sikkert er at hunder av Norske Hunderaser som har fått cert også er nødt til å få CACIB siden det har med rasens hjemland å gjøre.

Det er viktig å huske på at det er den samme hunden du tar med deg hjem som du kom med, helt uavhengig av hvilken premiering den har fått.

 

Championat

For at hunden skal få tittelen Norsk Utstillingschampion ( N Uch) må den ha min. 3 certifikater (cert) for min. 3 forskjellige dommere. Et av certene må være fra en NKK utstilling, og et av certene må taes etter at hunden har fylt 2 år. Den dagen hunden blir champion får den en sløyfe som er rød og grønn.

 

Premier og rosetter

Premier blir nesten aldri delt ut i selve utstillingsringen, bortsett fra på spesialutstillinger for en rase eller gruppe, eks. retrievere. Utstillingsarrangørene har alltid et sekretariat der premier kan hentes og rosetter kjøpes. Rosetter som alltid blir delt ut i ringen er BIR, BIM og Championat. De som kan kjøpes er
Excellent, CK, CERT (kan av og til deles ut i ringen), RES CERT, CACIB og RES CACIB.

 

Valpeshow

Det arrangeres også valpeshow, enten for seg selv eller i forbindelse med utstillinger for voksne. Der konkurreres det i to klasser; 4 – 6 måneder og 6 – 9 måneder. Den helgen valpen fyller 6 måneder skal den delta i klasse 6 – 9 måneder. Valpene får en kritikk på samme måte som de voksne, men blir ikke premiert, men de blir plassert nr. 1 – 4 i hver klasse. Beste hanne og tispe fra hver klasse konkurrerer mot hverandre, og til slutt er det BIR og BIM her også. Beste valp går videre til gruppefinalen.
NKK har med valper i klasse 6 – 9 måneder på enkelte av sine utstillinger.

 

Gruppefinaler og Best In Show

Alle BIR hunder fra hver gruppe (1, 2, 3, 5, 6/4, 7, 8, 9 og 10) konkurrer om å bli best i gruppen. Det plassereres 4 i hver gruppe; BIG 1, 2, 3 og 4, og alle gruppevinnerene går videre til Best In Show (BIS). Dette gjelder også valper. For veteraner går alle BIR veteraner direkte til BIS Veteran. Hvis utstillingen går over flere dager kåres dagens beste veteran. Dette gjelder også for avls- og oppdrettergrupper.
I Best In Show plasseres 4; BIS 1, 2, 3 og 4.