Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

I forbindelse med klubbens 15-års jubileum inviterer Norsk Stabijhoun Klubb til

Offisiell spesialutstilling

med utdeling av stort cert (NKK cert)

Søndag 12. juni 2022 kl 10.00 på Torpomoen, Ål i Hallingdal. Samme helg arrangeres det  årlige helgetreffet for NoSKs medlemmer der.

Dommer: Diana Osram-Striegel, Nederland

Påmelding:
Elektronisk
på web via NKK eller
manuelt til NoSK v/Synøve Reiten, Jarveien 4c, 7072 Heimdal eller e-post leder@stabijhoun.no
Bankgironummer 1503.06.56854
Husk å merke betalingen med hundens navn og registreringsnummer.

Frister for påmelding og betaling, og påmeldingsavgift:
Ordinær: 14. mai 2022. Voksen hund kr 415-, valper kr 315,-
Utvidet: 21. mai 2022. Voksen hund kr 515,-, valper kr 415,-
Rabatt: F.o.m. 3. påmeldte hund med samme registrerte eier – halv avgift (gjelder ikke valper).

 

Spørsmål rettes til Synøve Reiten, leder@stabijhoun.no,

Utstillingen avholdes samme helg som NoSKs årlige helgetreff på Torpomoen 10-12.juni 2022.

VELKOMMEN!

 

In conjunction with the club’s 15th anniversary, Norwegian Stabijhoun Club invite to

Official Special Dog Show

with the possibillity to receive Norwegian Kennel Club CAC

Sunday 12th of June 2022 on Torpomoen

Judge:  Diana Osram-Striegel , The Netherlands

Entry: 
Electronic
 at web via NKK or
manual to NoSK v/Synøve Reiten, Jarveien 4 C, N-7072 Heimdal, Norway or e-mail leder@stabijhoun.no
Bankaccount IBAN: NO06 1503 0656 854 and BIC: DNBANOKKXXX
Note payment with the dogs name and registration number.

Deadlines for registration and payment, and registration fee:
Ordinary: 14th of May 2022. Adults NOK 415,-. Puppies NOK 315,-
Extended: 21th of May 2022. Adults NOK 515,-. Puppies NOK 415,-
Discount: From the 3rd registered dog with the same registered owner – half entry fee (not puppies)

 

Questions to Synøve Reiten, leder@stabijhoun.no,

 

WELCOME!