Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Norsk Stabijhoun Klubbs Retningslinjer for avl

Bearbeidet i løpet av januar 2023 og endelig vedtatt av styret 11.01.2023

 

Alle aktuelle hannhunder kan annonseres gratis på klubbens hannhundliste, uavhengig av medlemsstatus hos eier.
Som en prøveordning i 2023 har alle forespørsler til AR ett års gyldighet fra de er ferdig behandlet hos AR.

 

1. Oppdretters forpliktelse

Oppdrettere er forpliktet til å sette seg inn i, og følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

2. Bare friske hunder skal brukes i avl

Det er oppdretters ansvar å påse at hundene som brukes i avl er mentalt og fysisk skikket for det. Begge avlsdyrene må ha rasetypisk gemytt og egenskaper i henhold til rasestandard.
NoSK ved avlsrådet (AR) påtar seg ikke ansvar med hensyn til valpene eller oppdretteren, selv om retningslinjene er fulgt.

3.  Avlsdyret skal ha oppnådd

Minst to «Very good» på offisiell utstilling for to forskjellige dommere.

alternativt:
Én «Very good» på offisiell utstilling og én offisiell premiering innenfor NKKs hundesport, jaktprøve, viltsporprøve apportprøve eller oppnådd apportbevis.

 

 

 

4. Avlsdyrene skal være HD- og AD-frie

Det kan etter en helhetsvurdering gis dispensasjon for HD C mot HD A, og AD 1 mot AD 0.
F.o.m. 01.01.2012 er det innført krav om kjent HD-status på avlsdyr for registrering av valper i NKK. Unntak fra krav om kjent AD status: Bruk av avlsdyr i land der kjent AD-status ikke er et krav til avlsdyret.
Helhetsvurdering innebærer at AR ser på arvelige lidelser og innavlsgrad, i tillegg til AD og HD status.

Søknader behandlet fra 2023:
HD C kan brukes i avl mot partner med HD A. Dette krever at minst 50% av avkommene skal være HD frie før hund med HD C brukes i avl igjen.
AD 1 kan brukes i avl mot partner med AD 0. Minst 50 % av avkommene skal være AD frie før hund med AD 1 brukes i avl igjen. Dobling av forhøyet risiko for AD vurderes i hvert enkelt tilfelle da Zooeasy kan gi falsk forhøyet risiko.

5. Alder på avlsdyr

Avlsdyrene skal ha fylt to år før første parring. Eventuelle unntak fra dette kravet skal godkjennes av AR.

6. Begrensninger i antall avkom

Avlsdyret tas ut av avl etter det kullet der den 20. valpen blir født.
Maks fem kull for tispen ref. NKK.

7. Samme kombinasjon skal ikke gjentas 

Det kan gis dispensasjon dersom forrige kull besto av mindre enn fire levende valper.
Kombinasjonen må søkes om på nytt, slik at AR kan vurdere om det har tilkommet nye opplysninger i kombinasjonen. Ingen av valpene kan vise tegn til noen av sykdommene rasen er predisponerte for (se pkt. 8). Ut over det, må klubbens retningslinjer for avl oppfylles

8. Unngå arvelige lidelser

Oppdretter skal gjøre hva man kan for ikke å doble slekter med forekomst av arvelige lidelser som for eksempel PDA, epilepsi, Short Ulna Syndrome/Radius Curvus, SRMA, allergi, HD og AD.
Oppdretter bør også unngå å kombinere to hunder som har de samme avvikene fra rasestandarden, eller hvor de samme avvikene finnes hos hundens nære slektninger. Foreldre, besteforeldre og oldeforeldre sjekkes (3 generasjoner). Ved forhøyet risk hos et av avlsdyrene (at et av avlsdyrene har gitt syke avkom), blir 4. generasjon hos den andre i kombinasjonen sjekket. Ved et funn her, vil dette bli lagt til som en kommentar, men kombinasjonen blir ikke avvist.

9. Cerebral Dysfunksjon

Avlsdyrene skal gentestes for Cerebral Dysfunksjon, eller være valp etter frie foreldre (free by Parentage). Bærere og fri kan brukes i avl på følgende måte: (Fri x fri) eller (fri x bærer).

Unntak: Ved bruk av avlsdyr fra land der gentesting av Cerebral Dysfunksjon ikke er en retningslinje i avl, kan en kombinere avlsdyr som er fri med ukjent status.

10. Avlsdyr som gir arvelige lidelser

Avlsdyr som har gitt PDA, EP, RC eller SRMA i to kull, skal tas ut av avl.
Det innføres fra januar 2023 karantene mellom kull nr 2 og kull nr 3. Når kull nr 2 har gjennomført avkomstgranskning ved fylte 2 år og er funnet fri for sykdom funnet i kull nr 1 kan avlsdyret brukes i avl igjen.

11. Bitt

Avlsdyrene skal ha godkjent bitt, og kun saksebitt er godkjent.

Ved førstegangsvurdering skal dokumentasjon fra siste utstillingskritikk hvor bittet er nevnt framlegges. Også invertering eller veterinærattest er gjeldene dokumentasjon.

12. Farge


Avlsdyret kan ikke ha fargen tricolor.

13. Innavlsgraden

Innavlsgraden bør være under 6,25 prosent ved seks generasjoner i NKK og fem generasjoner i ZooEasy.

Anbefalingen fra raseklubben i Nederland er at innavlgraden er mindre enn 1% ved 5 generasjoner og at totalinnavlsgrad er mindre enn 33 %. Oppdrettere oppfordres til å følge anbefalingen.

14. Mentalitet
Som et ledd i arbeidet med å bedre rasens mentalitet, anbefales det at minst ett av avlsdyrene har kjent mentalstatus fra gjennomført mentalbeskrivelse.
Godkjente tester gjelder: BPH, K-test samt mentalbeskrivelse (MH).