Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

HAR DU REGISTRERT RIKTIG ADRESSE….?

Er du klar over at du selv er ansvarlig for at det er registrert riktig e-post og gateadresse på deg i NKKs medlemsregister? Medlemsbladene Stabijposten(NoSK) og Hundesport (NKK) sendes ut til den gateadressen du har registrert i NKKs register. Og, når årsmøtepapirer...
Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Info fra Valgkomiteen Årsmøte nærmer seg og vi skal ha et valg. Hei medlemmer i NoSK. Årsmøter nærmer seg og vi skal ha et valg. Valgkomiteen ønsker forslag til styremedlemmer/revisor/valgkomité. Så er du medlem og kunne tenke deg å bidra så meld deg. Forkunnskaper er...