Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
Styret informerer:

Styret informerer:

Har du en interesse for rasen, helse og avl? -Da er det bare å melde seg. Avlsrådet mangler ett medlem. Dersom du ønsker å bidra til rasens beste både når det gjelder avl, helse og mentalitet, er det bare å ta kontakt med styret eller leder. Styret vurderer...

Årsmøtet

                                                                                      INFO ANGÅENDE ÅRSMØTET: Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 26.03.2023. Møtet blir som foregående år elektronisk. Har du saker til årsmøtet må de være Leder i hende/poststemplet 4...

Informasjon fra Trønderkomiteen:

TRØNDERTREFF NoSK planlegger å arrangere treff i trivelige Trøndelag sommeren 2023.Formålet med treffet er å bygge et større felleskap i vårt lille rasemiljø på tvers av fylkene.For å lodde stemningen for Trøndertreff og tilhørende aktiviteter, har alle medlemmer fått...

Turtreff våren 2022

Klubben inviterer til månedlige turtreff rundt omkring på Østlandet. Turene legges som oftest til søndager og er lette turer som passer for de aller fleste. Her kan du se planlagte datoer utover, mer informasjon om det enkelte treffet oppdateres fortløpende. Vi...

Helgetreff på Torpomoen

Torpomoen, 3579 Ål 10. JUN. 2022 KL. 18:00–12. JUN. 2022 KL. 14:00 Stabijhountreff 2022 Arrangement for klubbens medlemmer. Vi takker for sist og ønsker allerede nå å invitere til neste års treff på Torpomoen.Vi har startet planleggingsarbeidet og Styret ønsker å...