Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

En sjelden rase

Lettrent og leken, men litt sta

Fin turkamerat

Nyheter:

Styret informerer:

Styret informerer:

Har du en interesse for rasen, helse og avl? -Da er det bare å melde seg. Avlsrådet mangler ett medlem. Dersom du ønsker å bidra til rasens beste både når det gjelder avl, helse og mentalitet, er det bare å ta kontakt med styret eller leder. Styret vurderer...

Årsmøtet

                                                                                      INFO ANGÅENDE ÅRSMØTET: Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 26.03.2023. Møtet blir som foregående år elektronisk. Har du saker til årsmøtet må de være Leder i hende/poststemplet 4...

Informasjon fra Trønderkomiteen:

TRØNDERTREFF NoSK planlegger å arrangere treff i trivelige Trøndelag sommeren 2023.Formålet med treffet er å bygge et større felleskap i vårt lille rasemiljø på tvers av fylkene.For å lodde stemningen for Trøndertreff og tilhørende aktiviteter, har alle medlemmer fått...

Arrangementer:

Offisiell spesialutstilling

Offisiell spesialutstilling

I forbindelse med klubbens 15-års jubileum inviterer Norsk Stabijhoun Klubb til Offisiell spesialutstilling med utdeling av stort cert (NKK cert), søndag 12. juni 2022 på Torpomoen

Turtreff våren 2022

Klubben inviterer til månedlige turtreff rundt omkring på Østlandet. Turene legges som oftest til søndager og er lette turer som passer for de aller fleste. Her kan du se planlagte datoer utover, mer informasjon om det enkelte treffet oppdateres fortløpende. Vi...

Aktiv med hund: