Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no
Styret informerer:

Styret informerer:

Har du en interesse for rasen, helse og avl? -Da er det bare å melde seg. Avlsrådet mangler ett medlem. Dersom du ønsker å bidra til rasens beste både når det gjelder avl, helse og mentalitet, er det bare å ta kontakt med styret eller leder. Styret vurderer...

Årsmøtet

                                                                                      INFO ANGÅENDE ÅRSMØTET: Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 26.03.2023. Møtet blir som foregående år elektronisk. Har du saker til årsmøtet må de være Leder i hende/poststemplet 4...

Informasjon fra Trønderkomiteen:

TRØNDERTREFF NoSK planlegger å arrangere treff i trivelige Trøndelag sommeren 2023.Formålet med treffet er å bygge et større felleskap i vårt lille rasemiljø på tvers av fylkene.For å lodde stemningen for Trøndertreff og tilhørende aktiviteter, har alle medlemmer fått...

Turtreff våren 2022

Klubben inviterer til månedlige turtreff rundt omkring på Østlandet. Turene legges som oftest til søndager og er lette turer som passer for de aller fleste. Her kan du se planlagte datoer utover, mer informasjon om det enkelte treffet oppdateres fortløpende. Vi...

Nytt fra Avlsrådet

Julebrev fra Avlsrådet     Kjære alle NoSK medlemmer!Nok et år preget av pandemi går mot slutten, og det ser ut som både munnbind og antibac vil prege hverdagen vår en stund til. Vi håper at alle er ved god helse! Vi i avlsrådet er glade for å se at mange...

Vær obs på svindlere

                For tiden er det ikke lett å få tak i Stabijhounvalp, og det kan svindlere utnytte. I følge Norsk Retrieverklubb har personer som har annonsert på Finn.no om at de ønsker seg golden valp blitt kontaktet av en person som sier han har valper...