Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

 

Info fra Valgkomiteen og Styret

Årsmøte er søndag 03.mars 2024

 

Norsk Stabijhoun Klubbs årsmøte er 03.03.2024.

Har du saker til årsmøtet må de være mottatt av leder eller poststemplet senest 4 uker før, dvs . 3. februar. Send gjerne på mail: leder@stabijhoun.no
Har du forslag til kandidater må de være mottatt av valgkomiteen eller poststemplet 4 uker før, dvs 3.februar. Sendes til Helga-Mari Tessem, mail: hmt@jaktlykke.com
Kandidater må være medlemmer av klubben.