Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Lunsj!!

Lunsj spesialutstilling i Drammen. Forlenget frist til 10. september😊

I forbindelse med spesialutstillingen i Drammen hundepark benytter NoSK anledningen til å invitere til lunsj. Den vil starte ca kl 12.30 med forbehold om endringer.
Vi serverer lasagne med tilbehør og drikke.
Dette er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 200,-
Bindene påmelding med navn og antall  sendes til ak@stabijhoun.no innen 1. september.

Velkommen!